Arama

Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HAYRİ DANACI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   tarafından hazırlanmıştır.

           

Şirket binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, satış mağazalarımız, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 44 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi  bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.    

            Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

            Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre HAYRİ DANACI GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nin İnönü Mah. Alpkaya Cad.No:3/A Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden muhasebe@hayridanaci.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.